De overwegingen nodigen ons ertoe uit Jezus te ontvangen met een open en ontvankelijk hart. Jezus is onze Vredevorst. Hij is het die ons vrede geeft. Het is niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest, zo spreekt de Heer. Neem rustig de tijd voor de lezingen en de overweging, om zo te komen tot een waarachtige ontmoeting met Jezus, met God die Liefde is.
 

Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens zeg ik u: verheugt u! Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn. Want de Heer is nabij. Weest onbezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking. 
(Introitus 3e zondag van de advent, Filippenzen 4)

30 november

1 december

2 december

3 december

4 december

5 december

6 december

 

7 december

8 december

9 december

10 december

11 december

12 december

13 december

 

14 december

15 december

16 december

17 december

18 december

19 december

20 december

 

21 december

22 december

23 december

24 december

KERSTMIS

2000-2014 Stg. InterKerk